Låsesmedfaget

For å se læreplanen så trykker du på denne linken.

For å se hva opplæringskontoret tilbyr, trykk her.

Aktuelle arbeidssteder

Låsesmedbedrifter og bedrifter som produserer fysiske sikringsmidler som lås- og beslagprodukter.

Sentrale arbeidsoppgaver

En låsesmed skal ha kunnskap om og håndverksmessige ferdigheter innen alle deler av en sikkerhetsinstallasjon. Dette er et yrket med en kontinuerlig teknologisk utvikling, slik at man hele tiden også må ha kunnskap om de nærliggende fagområder innen elektronikk og mekanikk.

Personlige egenskaper

En som skal bli låsesmed må ha en god vandel. Du må være interessert i kreativ tenkning og at man er spesiell opptatt av livslang læring. Du må være selvstendig ha evne til å være nøyaktig. Du må være serviceinnstilt og kunne omgås alle typer mennesker.